Výcvik řidičů pro skupiny:

Postup při přihlášení :

Při návštěvě autoškoly obdržíte přihlášku a potvrzení o zdravotní způsobilosti s kterými si musíte zajít k praktickému lékaři, který provede prohlídku a obojí potvrdí. Přihlášku poté zaneste do autoškoly. Určitě nás zastihnete v úřední hodiny (Út 17 - 19, Čt 17 - 19 hod.), jindy zkusit zazvonit, nebo se stavte po 19 hod. Při této návštěvě se již domluvíme na termínu zahájení Vašeho výcviku. Zde Vám zodpovíme i jakékoliv další dotazy. Žádost o řidičské oprávnění a potvrzení o zdravotní způsobilosti, spolu s bližšími informacemi, si dále můžete  vyzvednout v Květince (proti Penny Marketu), restauraci RONOX, nebo stáhnout z těchto internetových stránek.
Výuka teorie probíhá 1x týdně v učebně autoškoly s použitím moderní audio-video techniky.
Výcvik múžete zahájit i před dovršením potřebného věku ( podle skupiny ŘO ), k závěrečné zkoušce však lze nastoupit nejdříve den po dovršení požadovaného věku.                                                                                                                                                                                                                                                         Každý žák obdrží v rámci výuky ZDARMA výukové CD AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!
         (Zdeněk Schroter)

                                                                                           POZOR  !

           V době naší nepřítomnosti si můžete žádost o řidičské oprávnění (spolu s informačním letákem) vyzvednout

 v prodejně potravin  MARTA  ( na rohu ulice proti autoškole ), nebo v prodejně  KVĚTINKA  ( naproti Penny Marketu )
 
 


Jak se přihlásíte

Pokud jste se rozhodli pro některý z našich kurzú, potom musíte nejprve splnit zejména tyto podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. v §13 odst.1.:

 • podat písemnou žádost (formuláž v odkazu - ke stažení)
 • splnit podmínku věku pro příslušnou skupinu: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením tohoto věku
 • doložit zdravotní způsobilost (formulář v odkazu - ke stažení)
 • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
  • český občan zpravidla občanským průkazem
  • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
  • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
  • diplomat nebo člen technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

 

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře. Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař". Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.